دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( ارزیابی مقاومت فالاریس به علف کشهای بازدارنده استیل کوآنزطم A کبوکسیلاز )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , جاوید قرخلو , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , علی قنبری , رافائل دایرادو , ماریا آسونا , ریباس ویدابل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی مقاومت فالاریس به علف کشهای بازدارنده استیل کوآنزطم A کبوکسیلاز

کلمات کلیدی

ارزیابی مقاومت فالاریس به علف کشهای بازدارنده استیل کوآنزطم A کبوکسیلاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009817,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and قرخلو, جاوید and مهدی نصیری محلاتی and اسکندر زند and علی قنبری and رافائل دایرادو and ماریا آسونا and ریباس ویدابل},
title = {ارزیابی مقاومت فالاریس به علف کشهای بازدارنده استیل کوآنزطم A کبوکسیلاز},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ارزیابی مقاومت فالاریس به علف کشهای بازدارنده استیل کوآنزطم A کبوکسیلاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مقاومت فالاریس به علف کشهای بازدارنده استیل کوآنزطم A کبوکسیلاز
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A قرخلو, جاوید
%A مهدی نصیری محلاتی
%A اسکندر زند
%A علی قنبری
%A رافائل دایرادو
%A ماریا آسونا
%A ریباس ویدابل
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]