دومین همایش علوم علفهای هرز , 2008-01-29

عنوان : ( ارزیابی پویایی علفهای هرز یک ساله پهن برگ در ذرت )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , المیرا محمدوند , مهدی نصیری محلاتی , نرگس پورطوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی پویایی علفهای هرز یک ساله پهن برگ در ذرت

کلمات کلیدی

ارزیابی پویایی علفهای هرز یک ساله پهن برگ در ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009818,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and محمدوند, المیرا and مهدی نصیری محلاتی and نرگس پورطوسی},
title = {ارزیابی پویایی علفهای هرز یک ساله پهن برگ در ذرت},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ارزیابی پویایی علفهای هرز یک ساله پهن برگ در ذرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پویایی علفهای هرز یک ساله پهن برگ در ذرت
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A محمدوند, المیرا
%A مهدی نصیری محلاتی
%A نرگس پورطوسی
%J دومین همایش علوم علفهای هرز
%D 2008

[Download]