دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( تشخیص بروز مقاومت در توده های علف هرز فالاریس به علف کش دیکلوفوپ با استفاده از زیست سنجی بذر )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , الهام الهی فرد , اسکندر زند , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشخیص بروز مقاومت در توده های علف هرز فالاریس به علف کش دیکلوفوپ با استفاده از زیست سنجی بذر

کلمات کلیدی

تشخیص بروز مقاومت در توده های علف هرز فالاریس به علف کش دیکلوفوپ با استفاده از زیست سنجی بذر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009821,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and الهی فرد, الهام and اسکندر زند and مهدی نصیری محلاتی},
title = {تشخیص بروز مقاومت در توده های علف هرز فالاریس به علف کش دیکلوفوپ با استفاده از زیست سنجی بذر},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تشخیص بروز مقاومت در توده های علف هرز فالاریس به علف کش دیکلوفوپ با استفاده از زیست سنجی بذر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص بروز مقاومت در توده های علف هرز فالاریس به علف کش دیکلوفوپ با استفاده از زیست سنجی بذر
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A الهی فرد, الهام
%A اسکندر زند
%A مهدی نصیری محلاتی
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]