دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره اندامهای هوایی خیار بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس خوابیده )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , حسن براتی محمودی , مجید جامی الاحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره اندامهای هوایی خیار بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس خوابیده

کلمات کلیدی

بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره اندامهای هوایی خیار بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس خوابیده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009822,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and حسن براتی محمودی and مجید جامی الاحمدی},
title = {بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره اندامهای هوایی خیار بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس خوابیده},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره اندامهای هوایی خیار بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس خوابیده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره اندامهای هوایی خیار بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس خوابیده
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A حسن براتی محمودی
%A مجید جامی الاحمدی
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]