دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( مطالعه پویایی مکانی جمعیتهای بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز جو موشی و شاهی وحشی )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , حسن مکاریان , محمد بنایان , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه پویایی مکانی جمعیتهای بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز جو موشی و شاهی وحشی

کلمات کلیدی

مطالعه پویایی مکانی جمعیتهای بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز جو موشی و شاهی وحشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009823,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and مکاریان, حسن and محمد بنایان and مهدی نصیری محلاتی},
title = {مطالعه پویایی مکانی جمعیتهای بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز جو موشی و شاهی وحشی},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مطالعه پویایی مکانی جمعیتهای بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز جو موشی و شاهی وحشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه پویایی مکانی جمعیتهای بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز جو موشی و شاهی وحشی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A مکاریان, حسن
%A محمد بنایان
%A مهدی نصیری محلاتی
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]