اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه , 2009-05-13

عنوان : ( خودآگاهی از فعالیتها، برنامه ها و ظرفیت های فرهنگی دانشگاه: نقطه عزیمت برای سیاستگذاری در خصوص تعاملات خانواده و دانشگاه )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , مرضیه جوادی کوران ترکیه , محدثه سپندار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بطور کلاسیک سه نقش و وظیفه عمده؛ آموزشی، پژوهشی و خدماتی برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ترسیم نموده اند و امروزه نقش و کارکردهای آن، از تک نهادی و تک بعدی در نقش، به چند بعدی و چند نهادی گسترش پیدا کرده است.

کلمات کلیدی

, فعالیتهای فرهنگی, برنامه, دانشگاه, مدیران فرهنگی, ارزشیابی, سیاستگذاری, خانواده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009845,
author = {امین خندقی, مقصود and جوادی کوران ترکیه, مرضیه and سپندار, محدثه},
title = {خودآگاهی از فعالیتها، برنامه ها و ظرفیت های فرهنگی دانشگاه: نقطه عزیمت برای سیاستگذاری در خصوص تعاملات خانواده و دانشگاه},
booktitle = {اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فعالیتهای فرهنگی، برنامه، دانشگاه، مدیران فرهنگی، ارزشیابی، سیاستگذاری، خانواده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خودآگاهی از فعالیتها، برنامه ها و ظرفیت های فرهنگی دانشگاه: نقطه عزیمت برای سیاستگذاری در خصوص تعاملات خانواده و دانشگاه
%A امین خندقی, مقصود
%A جوادی کوران ترکیه, مرضیه
%A سپندار, محدثه
%J اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه
%D 2009

[Download]