سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده , 2008-05-12

عنوان : ( بررسی رابطه میان سبک های فرزند پروری و کمال گرایی در دانشجویان )

نویسندگان: فاطمه حسینی غفاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رابطه میان سبک های فرزند پروری و کمال گرایی در دانشجویان

کلمات کلیدی

, سبک های فرزند پروری , کمال گرایی , دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009851,
author = {حسینی غفاری, فاطمه and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی},
title = {بررسی رابطه میان سبک های فرزند پروری و کمال گرایی در دانشجویان},
booktitle = {سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سبک های فرزند پروری - کمال گرایی - دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه میان سبک های فرزند پروری و کمال گرایی در دانشجویان
%A حسینی غفاری, فاطمه
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%J سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده
%D 2008

[Download]