همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر , 2009-04-15

عنوان : ( مطالعه آناتومی و بافت شناسی رحم در شتر یک کوهانه )

نویسندگان: احمدرضا راجی , ابوالقاسم نبی پور , نیما فرزانه , احمد پرجوش رودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شتر تنها دامی است که توانای زندگی در سرزمین های خشک را دارد جایی که غذا و آب به میزان بسیار کم در دسترس می باشد. از شتر برای تولید گوشت, شیر, پشم و حمل و نقل در نواحی خشک استفاده می گردد. در این تحقیق دستگاه تناسلی ماده به طور کامل بلافاصله بعد از کشتار از 5 نفر شتر ماده بالغ و سالم و غیر آبستن در محل کشتارگاه مشهد جدا گردید، نمو نه های بافتی از بخش های مختلف رحم (شاخ, بدنه و سرویکس)تهیه گردید , بعد از انجام مراحل آماده نمودن بافت مقاطع با رنگ آمیزی های هماتوکسیلین و ائوزین، پریودیک اسید شیف ون گیسون، ورهوف، رنگ آمیزی شدند . شاخ های رحم بر خلاف نشخوارکنندگان ( (Yدر شتر به شکلTمی باشد ، شاخ چپ بلندتر(18.3±78.8میلیمتر) از شاخ سمت راست (40.7±62.3 میلیمتر)و قطر شاخ رحم چپ( 11.2±43.6) بیشتر از قطر شاخ راست(9.1±40.4) باشد.طول بدنه رحم(9.4±65 میلیمتر)و قطر بدنه رحم در شتر(15.5± 65 میلیمتر) می باشد و طول سرویکس در شتر (10.2± 50.1 میلیمتر) و قطر سرویکس (10.8±60.4 میلیمتر) می باشد و دارای چهار چین مخاطی است.لیگامان بین شاخی در شتر وجود ندارد.اپیتلیوم اندومتررحم شتر شبیه نشخوارکنندگان واز نوع استوا نه ای ساده و در بعضی قسمتها شبه مطبق می باشد و لامینا پروپریا حاوی غدد لوله ای فراوان می باشد ،موکوس پوشاننده سطح اندومتریوم از نوع خنثی می باشد، میومتریوم شامل یک لایه ماهیچه حلقوی ضخیم داخلی و یک لایه ماهیچه ای نازک طولی خارجی است می باشد.میانگین قطر اندومتریوم و میومتریوم در شاخ و بدنه رحم بوسیله لنز مدرج اندازه گیری شد. اپیتلیوم در ناحیه سرویکس از نوع استوا نهای ساده و غده ای بوده و ترشحات این سلول ها نسبت به رنگ آمیزی پاس و آلسین بلو واکنش مثبت نشان دادند

کلمات کلیدی

, آناتومی, بافت شناسی, رحم, شتر یک کوهانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009892,
author = {راجی, احمدرضا and نبی پور, ابوالقاسم and فرزانه, نیما and پرجوش رودی, احمد},
title = {مطالعه آناتومی و بافت شناسی رحم در شتر یک کوهانه},
booktitle = {همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آناتومی، بافت شناسی، رحم، شتر یک کوهانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه آناتومی و بافت شناسی رحم در شتر یک کوهانه
%A راجی, احمدرضا
%A نبی پور, ابوالقاسم
%A فرزانه, نیما
%A پرجوش رودی, احمد
%J همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر
%D 2009

[Download]