رهیافت های سیاسی و بین المللی, دوره (13), سال (2008-6) , صفحات (97-120)

عنوان : ( بازنگری قانون اساسی ایران و تحول کیفی اقتدار سیاسی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قانون اساسی ایران در سال 1358 توسط مجلس خبرگان قانون اساسی، تدوین شدو در سال 1368 به وسیله شورای بازنگری مورد تجدید نظر قرار گرفت . پاسخ به دو پرسش چرایی بازنگری قانون اساسی ، ودلیل تحول در کیفیت اقتدار سیاسی در نظام سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی ، مبتنی بر یک پیش فرض اساسی است : تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر ، دستاورد چالش میان سنت گرایی و تجدد گرایی است . از یک سو ، نیاز به بازسازی کشور پس از جنگ عراق با ایران ، سبب می شد که نیاز به تمرکز در قوه مجریه و حل و فصل آسان اختلافات قوای سه گانه ، امری عقلانی به نظر برسد . اما بر کناری آیت ا... منتظری از قائم مقامی رهبری ، بیماری شدید امام خمینی، و فضای مناسب زمانی ناشی از پذیرش قطعنامه 598 ، از دیگر سو ، پروسه بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی را شتاب بخشید . ارتحال امام خمینی سبب شد نوعی تحول کیفی در اقتدار سیاسی و نظام حقوقی/ سیاسی کشور پدید آید . اقتدار کاریزماتیک امام خمینی سبب می شد گفتمان های متعارض تجددگرایانه و سنت گرایانه در همدیگر ادغام شوند و موجبات سرنگونی نظام پهلوی را فراهم آورند . حرکت بر فراز قانون اساسی و نهادهای قانونی که توسط امام خمینی عملی می شد به واسطه فقدان کاریزما و شرط مرجعیت دینی ،نمی توانست مورد استناد رهبری جدید قرار گیرد . بنابراین نوعی تغییر ساختار و کردار گفتمانی و تحول از اقتدار کاریزمایی به اقتدار عقلانی / قانونی پدیدار گردید .

کلمات کلیدی

, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , بازنگری در قانون اساسی , انقلاب اسلامی , اقتدار کاریزماتیک , اقتدار عقلانی و قانونی , تحول کیفی اقتدار سیاسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009908,
author = {خلیلی, محسن},
title = {بازنگری قانون اساسی ایران و تحول کیفی اقتدار سیاسی},
journal = {رهیافت های سیاسی و بین المللی},
year = {2008},
volume = {13},
month = {June},
issn = {1735-739x},
pages = {97--120},
numpages = {23},
keywords = {قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بازنگری در قانون اساسی ، انقلاب اسلامی ، اقتدار کاریزماتیک ، اقتدار عقلانی و قانونی ، تحول کیفی اقتدار سیاسی .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنگری قانون اساسی ایران و تحول کیفی اقتدار سیاسی
%A خلیلی, محسن
%J رهیافت های سیاسی و بین المللی
%@ 1735-739x
%D 2008

[Download]