یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18

عنوان : ( conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line) )

نویسندگان: وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , علی مقیمی , مهرداد ایرانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line)

کلمات کلیدی

, conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC, 5637 cell line)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009910,
author = {نشاطی, وجیهه and مقدم متین, مریم and بهرامی, احمدرضا and جواد بهروان and مقیمی, علی and مهرداد ایرانشاهی},
title = {conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line)},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line)
%A نشاطی, وجیهه
%A مقدم متین, مریم
%A بهرامی, احمدرضا
%A جواد بهروان
%A مقیمی, علی
%A مهرداد ایرانشاهی
%J یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران
%D 2008

[Download]