دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, سال (2007-3)

عنوان : ( قصة مجنون لیلی فی الادبین العربی والفارسی )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داستان لیلی ومجنون در دو ادبیات فارسی وعربی مورد نقد و بررسی قرار گرفته ووجوه اشتراک وافتراق در این دو ادبیات مورد تحلیل ادبی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ادبیات عربی , ادبیات فارسی , مجنون , لیلی , ادب تطبیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009923,
author = {اکبری, صاحبعلی},
title = {قصة مجنون لیلی فی الادبین العربی والفارسی},
journal = {دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1026-2288},
keywords = {ادبیات عربی - ادبیات فارسی - مجنون - لیلی - ادب تطبیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قصة مجنون لیلی فی الادبین العربی والفارسی
%A اکبری, صاحبعلی
%J دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
%@ 1026-2288
%D 2007

[Download]