بررسی های بازرگانی, دوره (31), سال (2008-11)

عنوان : ( تاثیر نیروهای رقابتی بازار براستراتژیهای )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سیدمسلم علوی دارابی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این مقاله سعی شده است تا با بررسی تاثیر بسته بندی بر رقابت در قالب تاثیرنیروهای رقابتی بازار ( 5 نیروی رقابتی پورتر) بر عنصر بسته بندی به عنوان یکی از عناصرو ابزارهای مهم بازاریابی محصول ، به درک درستی از بسته بندی رقابتی دست یافته وبتوانیم از آن طریق مزیت رقابتی منحصربه فردی را برای محصولات شرکتها ایجاد نمائیم . از آنجائی که ازجمله مهمترین دلایل تحول موجود در نحوه بسته بندی محصولات شرکتها ، انتظارات جدید جامعه مصرف کننده و از طرف دیگر شدت ، میزان و نوع رقابت موجود در در بازار محصولات آن شرکتها می باشد ، بنابراین به کارگیری استراتژیهای موثر بازاریابی خصوصا در زمینه بسته بندی می تواند نه تنها شرکت را در برابر فشار رقابتی و تغییرات ساختاری صورت پذیرفته در صنعت به عنوان یک تهدید ، مصون نگاه دارد بلکه می تواند این توانمندی را به شرکت دهد تا این رویدادها را به عنوان یک فرصت درفعالیتهای خود مد نظر قرار داده وبا انجام اقدامات مقتضی از آنان منتفع گردد .

کلمات کلیدی

, بسته بندی , رقابت , مدل نیروهای رقابتی پورتر , استراتژی های بسته بندی , استراتژی بازاریابی .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009927,
author = {رحیم نیا , فریبرز and علوی دارابی, سیدمسلم},
title = {تاثیر نیروهای رقابتی بازار براستراتژیهای},
journal = {بررسی های بازرگانی},
year = {2008},
volume = {31},
month = {November},
issn = {2676-7562},
keywords = {بسته بندی ، رقابت ، مدل نیروهای رقابتی پورتر ، استراتژی های بسته بندی ، استراتژی بازاریابی .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر نیروهای رقابتی بازار براستراتژیهای
%A رحیم نیا , فریبرز
%A علوی دارابی, سیدمسلم
%J بررسی های بازرگانی
%@ 2676-7562
%D 2008

[Download]