نهمین سمینار سراسرس آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-01-30

عنوان : ( تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندر )

نویسندگان: زهرا شریفی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندر

کلمات کلیدی

تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009935,
author = {شریفی, زهرا and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر},
title = {تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندر},
booktitle = {نهمین سمینار سراسرس آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2008},
location = {دانشگاه کرمان, ايران},
keywords = {تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندر
%A شریفی, زهرا
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%J نهمین سمینار سراسرس آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2008

[Download]