اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , 2007-02-20

عنوان : ( برنامه ریزی راهبردی در آستان قدس رضوی )

نویسندگان: حبیب اله دعائی , سعید مرتضوی , موسی شربتدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009943,
author = {دعائی, حبیب اله and مرتضوی, سعید and موسی شربتدار},
title = {برنامه ریزی راهبردی در آستان قدس رضوی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، رسالت، ارزشهای سازمانی، تحلیل محیطی، اهداف، استراتژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی راهبردی در آستان قدس رضوی
%A دعائی, حبیب اله
%A مرتضوی, سعید
%A موسی شربتدار
%J اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
%D 2007

[Download]