زیست شناسی دانشگاه آزاد گرمسار, دوره (1), شماره (3), سال (2008-11) , صفحات (29-38)

عنوان : ( مطالعه ریخت شناسی دانه گرده گونه های Silene مشهد و حومه )

نویسندگان: زهرا فتحی , اذرنوش جعفری , محمود ذکائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه ریخت شناسی دانه گرده گونه های Silene مشهد وحومه

کلمات کلیدی

, گرده شناسی, استولیز, خانواده میخک, Silene, مشهد, اکت اگزین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009950,
author = {فتحی, زهرا and اذرنوش جعفری and ذکائی, محمود},
title = {مطالعه ریخت شناسی دانه گرده گونه های Silene مشهد و حومه},
journal = {زیست شناسی دانشگاه آزاد گرمسار},
year = {2008},
volume = {1},
number = {3},
month = {November},
issn = {1735-5028},
pages = {29--38},
numpages = {9},
keywords = {گرده شناسی-استولیز-خانواده میخک-Silene- مشهد-اکت اگزین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ریخت شناسی دانه گرده گونه های Silene مشهد و حومه
%A فتحی, زهرا
%A اذرنوش جعفری
%A ذکائی, محمود
%J زیست شناسی دانشگاه آزاد گرمسار
%@ 1735-5028
%D 2008

[Download]