اولین همایش منطقه ای میکروبیولوژی و علوم محیطی , 2008-05-13

عنوان : ( بررسی اثر ضد باکتریائی دو گلسنگ بومی مشهد Rhizoplaca melanophthalma , Psora decipiens درشرایط in vitro )

نویسندگان: محبوبه نخعی مقدم , محمود ذکائی , هیلدا بشارت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر ضد باکتریائی دو گلسنگ بومی مشهد Rhizoplaca melanophthalma , Psora decipiens درشرایط in vitro

کلمات کلیدی

, Rhizoplaca melanophthalma , Psora decipiens ضد باکتری-انتشار در آگار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009970,
author = {محبوبه نخعی مقدم and ذکائی, محمود and بشارت, هیلدا},
title = {بررسی اثر ضد باکتریائی دو گلسنگ بومی مشهد Rhizoplaca melanophthalma , Psora decipiens درشرایط in vitro},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای میکروبیولوژی و علوم محیطی},
year = {2008},
location = {واحد مسجد سلیمان, ايران},
keywords = {Rhizoplaca melanophthalma ; Psora decipiens ضد باکتری-انتشار در آگار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ضد باکتریائی دو گلسنگ بومی مشهد Rhizoplaca melanophthalma , Psora decipiens درشرایط in vitro
%A محبوبه نخعی مقدم
%A ذکائی, محمود
%A بشارت, هیلدا
%J اولین همایش منطقه ای میکروبیولوژی و علوم محیطی
%D 2008

[Download]