سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده , 2008-05-13

عنوان : ( اثر آهک بر روی جریان‌های کربن آلی خاک )

نویسندگان: منا مصدقی , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , امیر فتوت , اکرم حلاج نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر آهک بر روی جریان‌های کربن آلی خاک

کلمات کلیدی

اثر آهک بر روی جریان‌های کربن آلی خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009989,
author = {مصدقی, منا and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین and فتوت, امیر and حلاج نیا, اکرم},
title = {اثر آهک بر روی جریان‌های کربن آلی خاک},
booktitle = {سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اثر آهک بر روی جریان‌های کربن آلی خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر آهک بر روی جریان‌های کربن آلی خاک
%A مصدقی, منا
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A فتوت, امیر
%A حلاج نیا, اکرم
%J سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده
%D 2008

[Download]