سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده , 2008-05-13

عنوان : ( فراهمی آهن در خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر ذرت )

نویسندگان: نسرین قربان زاده , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فراهمی آهن در خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر ذرت

کلمات کلیدی

فراهمی آهن در خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009992,
author = {قربان زاده, نسرین and حق نیا, غلامحسین and لکزیان, امیر and فتوت, امیر},
title = {فراهمی آهن در خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر ذرت},
booktitle = {سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فراهمی آهن در خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر ذرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فراهمی آهن در خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر ذرت
%A قربان زاده, نسرین
%A حق نیا, غلامحسین
%A لکزیان, امیر
%A فتوت, امیر
%J سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده
%D 2008

[Download]