همایش بین المللی صد سال نفت در ایران , 2008-11-09

عنوان : ( چهار پارادایم در روابط دولت و نفت در ایران )

نویسندگان: وحید سینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چهار پارادایم در روابط دولت و نفت در ایران

کلمات کلیدی

, نفت, دولت, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009998,
author = {سینائی, وحید},
title = {چهار پارادایم در روابط دولت و نفت در ایران},
booktitle = {همایش بین المللی صد سال نفت در ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نفت، دولت، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چهار پارادایم در روابط دولت و نفت در ایران
%A سینائی, وحید
%J همایش بین المللی صد سال نفت در ایران
%D 2008

[Download]