چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند , 2008-04-21

عنوان : ( افزایش سرعت فرآیند تولید کمپوست از مواد زائد جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی )

نویسندگان: جواد عابدینی طرقبه , شهناز دانش , محمد یزدان بخش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: درجه رسیدگی و بلوغ کمپوست به عوامل متعددی از قبیل رطوبت، ترکیب مواد اولیه، نسبت کربن به ازت و pH بستگی دارد. در این تحقیق اثر کمپوست نهایی تولید شده به عنوان افزودنی بر فرآیند تخمیر بررسی شده است و سرعت فرآیند، زمان تخمیر و کیفیت کود حاصل مقایسه شده است. در این تحقیق دوازده توده در حال کمپوست شدن به عوان نمونه مورد آزمایش قرار گرفته است، به این نحو که برای هر یک از درصد های 10، 15، 20 و نمونه شاهد (بدون افزودنی) سه تکرار در نظر گرفته شده است. بعد از گذشت یک ماه بخشی از توده های مورد آزمایش نمونه برداری شده و مورد آزمون های فیزیکی و شیمیایی از قبیل pH، هدایت الکتریکی، نسبت کربن به ازت، مواد آلی، ازت، کربن آلی، سدیم و پتاسیم قرار گرفته است. در نهایت اثر کمپوست نهایی به عوان فعال کننده و افزودنی مشخص شد به طوری که زمان لازم برای تخمیر را کاهش داده و کیفیت کمپوست تولیدی را از نظر درصد مواد آلی و دیگر پارامترها بهبود می بخشد.

کلمات کلیدی

, کمپوست, مواد زائد جامد شهری, تخمیر, افزودنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009999,
author = {جواد عابدینی طرقبه and دانش, شهناز and یزدان بخش, محمد},
title = {افزایش سرعت فرآیند تولید کمپوست از مواد زائد جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کمپوست، مواد زائد جامد شهری، تخمیر، افزودنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش سرعت فرآیند تولید کمپوست از مواد زائد جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی
%A جواد عابدینی طرقبه
%A دانش, شهناز
%A یزدان بخش, محمد
%J چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
%D 2008

[Download]