دانش و توسعه, دوره (15), شماره (23), سال (2008-9) , صفحات (113-144)

عنوان : ( نقش بیمه مسئولیت محصول در اقتصاد کشاورزی ایران )

نویسندگان: عباسعلی لطفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زندگی در دنیای پیچیده امروز با انواع خطر ها همراه است اگر چه اختراعات و کالا ها و فن اوری جدید رفاه بشر را افزایش داده است خطرهایینیز به همراه داشته که جان و مال انسان ها را تهدید می کنند بیمه مسئولیت محصول یکی از شاخه های بیمه مسئولیت است که در ان بیمه گر مسولیت سازندگان و فروشندگان محصولات معیوب و زیان بار را در مقابل اشخاص زیان دیده ثالث پوشش می دهد گسترش صنعت و تولیدروز افزون کالا های صنعتی اوازم خانگی مواد غذایی دارویی بهداشتی و غیره... زندگی مصرف کنندگان را در معرض خطرهای جدی فرار داده که اهمییت بررسی مسائل حقوقی تولید کننده رامشخص کند در عصر کنونی بیش از هر زمان دیگر اصول و روابط اقتصادی- اجتماعی عهدنامه ها و میثاق های اجتماعی فنون تکنیک ها نظام های اطلاعاتی و روش های کار در حال تغیر و تحول هستند و هر لحظه پدیده های جدید در زمینه های مختلف زندگی بشر شکل می گیرد و به تبع ان انواع مسولیتهای مدنی جلوه می کند که در این راستا بیمه مسئولیت محصول و تولید کنندگان کالابه عنوان راهکاری برای توسعه قانونمندی مسئولیت پذیری تنظیم روابط اجتماعی ایجاد و تداوم ارایمش در جامعه نقش تعیین کننده و به سزائی ایفا می کند

کلمات کلیدی

, بیمه مسئولیت محصول, کیفیت نا مطلوب , میثاق اجتماعی , موانع حفوقی , ریسک محصول , بیمه محصولات کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010002,
author = {لطفی, عباسعلی},
title = {نقش بیمه مسئولیت محصول در اقتصاد کشاورزی ایران},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2008},
volume = {15},
number = {23},
month = {September},
issn = {2008-1456},
pages = {113--144},
numpages = {31},
keywords = {بیمه مسئولیت محصول- کیفیت نا مطلوب -میثاق اجتماعی -موانع حفوقی -ریسک محصول - بیمه محصولات کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش بیمه مسئولیت محصول در اقتصاد کشاورزی ایران
%A لطفی, عباسعلی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2008

[Download]