چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند , 2008-04-21

عنوان : ( بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری (مطالعه موردی- زباله های شهر مشهد) )

نویسندگان: شهناز دانش , محمد یزدان بخش , محمدرضا حسین دخت , جواد عابدینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: امروزه با رشد جمعیت، توسعه صنایع و شهرنشینی روز به روز بر میزان تولید سرانه زباله های شهری افزوده می شود. این زباله ها چه در مرحله جمع آوری و چه در مراحل فراوری و دفع نهایی شیرابه هایی را تولید می کنند که چنانچه مدیریت آن ها به نحو مطلوبی انجام نپذیرد می توانند منشأ مسائل زیست محیطی حادی از قبیل آلودگی های منابع آب، خاک و شیوع بیماری های مختلف گردند. با توجه به این که خصوصیات شیرابه های تولید شده از زباله تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد، لذا شناخت کمی و کیفی این گونه شیرابه ها جهت به کارگیری روش های بهینه تصفیه و دفع آن ها از ضروریات به شمار می رود. در این تحقیق انواع شیرابه های جمع آوری شده در محل دفع زباله های شهر مشهد مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت . نتیجه بررسی ها نشان دادند که شیرابه های مذکور حاوی مقادیر متنابهی از آلودگی های مختلف می باشد. pH و ECشیرابه های مورد نظر تغییراتی را به ترتیب در دامنه های 5.5 تا 7.5 و 34 تا 37 میلی زیمنس بر سانتی متر نشان دادند. غلظت TSS نمونه ها در محدوده 1000 تا 21000 میلی گرم متغیر بود در حالی که غلظت های BOD و COD به ترتیب در دامنه های 30000 تا 70000 و 58000 تا 156000 میلی گرم بر لیتر قرار گرفتند. علاوه بر این شیرابه های مذکور حاوی مقادیر متنابهی از عناصر سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیوم و همچنین فلزات سنگینی نظیر روی، نیکل و آرسنیک نیز بودند.

کلمات کلیدی

, زباله های شهری, شیرابه, کمپوست, دفع زباله, فلزات سنگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010011,
author = {دانش, شهناز and یزدان بخش, محمد and حسین دخت, محمدرضا and جواد عابدینی},
title = {بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری (مطالعه موردی- زباله های شهر مشهد)},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زباله های شهری، شیرابه، کمپوست، دفع زباله، فلزات سنگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری (مطالعه موردی- زباله های شهر مشهد)
%A دانش, شهناز
%A یزدان بخش, محمد
%A حسین دخت, محمدرضا
%A جواد عابدینی
%J چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
%D 2008

[Download]