معماری و شهرسازی, دوره (91), سال (2008-9)

عنوان : ( منطقه گرایی و چالشهای معماری معاصر )

نویسندگان: حامد کامل نیا , حمید شایان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه گرایی از رویکردهای معماری است که در تعامل با فرهنگ و بستر فرهنگی قرار داشته و بر لزوم توجه به ویژگیهای فرهنگی، جغرافیایی و اقلیمی یک منطقه خاص تاکید می کند .....

کلمات کلیدی

, منطقه گرایی, معماری معاصر, کشورهای درحال توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010026,
author = {کامل نیا, حامد and حمید شایان},
title = {منطقه گرایی و چالشهای معماری معاصر},
journal = {معماری و شهرسازی},
year = {2008},
volume = {91},
month = {September},
issn = {****-0034},
keywords = {منطقه گرایی، معماری معاصر، کشورهای درحال توسعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منطقه گرایی و چالشهای معماری معاصر
%A کامل نیا, حامد
%A حمید شایان
%J معماری و شهرسازی
%@ ****-0034
%D 2008

[Download]