بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری , 2008-12-10

عنوان : ( تبیین مدل تحلیل تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان )

نویسندگان: حامد کامل نیا , حمید شایان , حجت وثاق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر توجه به ثبت بافت های شهری در فهرست میراث جهانی به عنوان یکی از چالشهای مدیریت شهری مطرح بوده است. بافت های کهن شهری به عنوان میراثی در ارتباط با گذشته تعریف می شوند که امروزه باقی مانده و ما مسئول حفاظت از آنها برای نسل های آینده هستیم تا نه تنها به حیات بافت ها و ارتقاء آگاهی های عمومی درباره ویژگیهای آنها، بلکه به تبدیل شدن آنها به عنوان عرصه های پویای تعاملات بینا فرهنگی بیانجامد . این موضوع در کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه با توجه به کمک های مالی سازمانهایی مانند یونسکو (UNESCO) و یا سازمان شهرهای تاریخی جهان (OWHC) از اهمیت بسزایی برخوردار است . این بافت های شهری برای ثبت در فهرست میراث جهانی ، با توجه به اصالت و تمامیت خود از ارزش های برجسته جهانی بهره می برند و توجه به آنها با اهدافی همراه است مانند: همکاری در جهت تحقق حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی و نقش بین المللی در حفاظت از شهرهای تاریخی جهان، حمایت در سطح بین المللی و منطقه ای ، تبادل اطلاعات و متخصصین در بین شهرهای تاریخی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، برقراری ارتباط بین تحقیقات محققان و نیازهای مدیریت محلی و توجه به فشارهای توسعه انسانی و توریسم بر سایت های تاریخی. عدم شناخت و توجه به شاخصه های مورد نظر ثبت جهانی در حوزه مرمت بافت های شهری در کشورمان موجب شده تا نتوان از ظرفیت ها و پتانسیل های جهانی استفاده کرد . این مطلب در حالی است که 242 شهر از میان 83 کشور جهان دارای بافت های ثبت شده در فهرست جهانی هستند که سهم کشورما در این بین بسیار ناچیز است. در این نوشته ، با استفاده از روش بررسی تحلیل محتوایی در نمونه های موردی بافت های شهری ثبت شده در هزاره سوم (در دو دهه اخیر) به ویژه با نگاه به کشورهای در حال توسعه، شاخصه هایی در حوزه مرمت بافت های شهری با توجه به هدف گزاریهای ثبت جهانی به دست آمد تا بتوان با استفاده از آنها در حوزه مرمت بافت های شهری کشورمان ، گام هایی در راستای تطبیق این معیارها با روشهای مرمتی، حفاظتی و توسعه ای بافت های کهن شهری برداشت . نتایج تحقیق نشان میدهد ، هرچند ارائه معیارهای پیشنهادی ثبت اثر با توجه به عوامل زمان و مکان در کشور های مختلف متفاوت است ، بافت های شهری معمولاً تحت معیار چهارم ( نمونه ای برجسته از گونه بنا ،معماری ، مجموعه فنی و ...) که مرتبط با ابنیه و برنامه ریزی شهری است ، به ثبت رسیده اند .اگرچه ، در بعضی از نمونه ای بافت های شهری کهن معیارهای یک (نشانگر شاهکاری از نبوغ ساخته های بشری) و دو (نمادی از تبادل ارزش های بالای انسانی در دوره زمانی خاص و در یک حوزه فرهنگی) نیز قابل اهمیت و تاثیرگزار تر از دیگر معیارها بوده اند. شناخت و توجه به این شاخصه ها و معیارها و نحوه تحقق و توجه به آنها در حوزه بهسازی و نوسازی بافت های کهن می تواند هم میراث کنونی را حفظ کرده و هم برای آینده بوجود آورنده میراثی پایدار باشد.

کلمات کلیدی

, مرمت شهری, بهسازی و نوسازی, بستر مداخله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010040,
author = {کامل نیا, حامد and حمید شایان and حجت وثاق},
title = {تبیین مدل تحلیل تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان},
booktitle = {بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مرمت شهری، بهسازی و نوسازی، بستر مداخله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین مدل تحلیل تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان
%A کامل نیا, حامد
%A حمید شایان
%A حجت وثاق
%J بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری
%D 2008

[Download]