چهارمین همایش بین المللی علوم ورزشی , 2004-02-17

عنوان : ( تاثیر برنامه تمرینی هوازی بر سلامت روان زنان نخست باردار )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر برنامه تمرینی هوازی بر سلامت روان زنان نخست باردار

کلمات کلیدی

تاثیر برنامه تمرینی هوازی بر سلامت روان زنان نخست باردار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010050,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تاثیر برنامه تمرینی هوازی بر سلامت روان زنان نخست باردار},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی علوم ورزشی},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تاثیر برنامه تمرینی هوازی بر سلامت روان زنان نخست باردار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر برنامه تمرینی هوازی بر سلامت روان زنان نخست باردار
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J چهارمین همایش بین المللی علوم ورزشی
%D 2004

[Download]