آبادی, سال (2007-5)

عنوان : ( رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماری )

نویسندگان: حامد کامل نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیدگاه نقد اسطوره گرا در خصوص تجلی رنگ در معماری........

کلمات کلیدی

, رنگ, معماری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010054,
author = {کامل نیا, حامد},
title = {رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماری},
journal = {آبادی},
year = {2007},
month = {May},
issn = {1021-9846},
keywords = {رنگ، معماری، اسطوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماری
%A کامل نیا, حامد
%J آبادی
%@ 1021-9846
%D 2007

[Download]