معماری و فرهنگ, سال (2006-9)

عنوان : ( طراحی با کلیدواژه ها )

نویسندگان: حامد کامل نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمانی که سوالی پیش روی خود داریم .......

کلمات کلیدی

, طراحی, کلید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010055,
author = {کامل نیا, حامد},
title = {طراحی با کلیدواژه ها},
journal = {معماری و فرهنگ},
year = {2006},
month = {September},
issn = {1682-7953},
keywords = {طراحی، کلید واژه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی با کلیدواژه ها
%A کامل نیا, حامد
%J معماری و فرهنگ
%@ 1682-7953
%D 2006

[Download]