آبادی, سال (2006-9)

عنوان : ( روانشناسی محیط و معماری منظر )

نویسندگان: حامد کامل نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی مشارکتی در معماری منظر ..........

کلمات کلیدی

, معماری منظر, روانشناسی محیط, معماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010056,
author = {کامل نیا, حامد},
title = {روانشناسی محیط و معماری منظر},
journal = {آبادی},
year = {2006},
month = {September},
issn = {1021-9846},
keywords = {معماری منظر، روانشناسی محیط، معماری مشارکتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روانشناسی محیط و معماری منظر
%A کامل نیا, حامد
%J آبادی
%@ 1021-9846
%D 2006

[Download]