آبادی, سال (2006-12)

عنوان : ( برنامه دهی معماری در طراحی سیستماتیک )

نویسندگان: حامد کامل نیا , حمید شایان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معماری سیستمی .........

کلمات کلیدی

, برنامه دهی, طراحی سیستمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010057,
author = {کامل نیا, حامد and حمید شایان},
title = {برنامه دهی معماری در طراحی سیستماتیک},
journal = {آبادی},
year = {2006},
month = {December},
issn = {1021-9846},
keywords = {برنامه دهی، طراحی سیستمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه دهی معماری در طراحی سیستماتیک
%A کامل نیا, حامد
%A حمید شایان
%J آبادی
%@ 1021-9846
%D 2006

[Download]