پنجمین همایش بین المللی علوم ورزشی , 2006-02-21

عنوان : ( مقایسه میزان تراکم استخوان ,ترکیب بدن و ... )

نویسندگان: ناهید بیژه , سیدرضا عطارزاده حسینی , دکتر هاتف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه میزان تراکم استخوان ,ترکیب بدن و ...

کلمات کلیدی

, میزان تراکم استخوان , ترکیب بدن و ...
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010067,
author = {بیژه, ناهید and عطارزاده حسینی, سیدرضا and دکتر هاتف},
title = {مقایسه میزان تراکم استخوان ,ترکیب بدن و ...},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی علوم ورزشی},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میزان تراکم استخوان ;ترکیب بدن و ...},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه میزان تراکم استخوان ,ترکیب بدن و ...
%A بیژه, ناهید
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A دکتر هاتف
%J پنجمین همایش بین المللی علوم ورزشی
%D 2006

[Download]