هفتمین همایش ملی علوم ورزشی , 2007-03-07

عنوان : ( اثر نقطه مرجع بر یادگیری الگوی جدید هماهنگ نامتقارن دو دست )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , مهدی سهرابی , روحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر نقطه مرجع بر یادگیری الگوی جدید هماهنگ نامتقارن دو دست

کلمات کلیدی

اثر نقطه مرجع بر یادگیری الگوی جدید هماهنگ نامتقارن دو دست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010088,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and سهرابی, مهدی and روحی},
title = {اثر نقطه مرجع بر یادگیری الگوی جدید هماهنگ نامتقارن دو دست},
booktitle = {هفتمین همایش ملی علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اثر نقطه مرجع بر یادگیری الگوی جدید هماهنگ نامتقارن دو دست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر نقطه مرجع بر یادگیری الگوی جدید هماهنگ نامتقارن دو دست
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A سهرابی, مهدی
%A روحی
%J هفتمین همایش ملی علوم ورزشی
%D 2007

[Download]