نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , 2009-02-03

عنوان : ( ساخت نانو پودر Pb(Zr0.52,Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEMو طیف سنجی رامان )

نویسندگان: امیر زلتی , محمد حسینی , احمد کمپانی , روح ا... تقوی مندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق روش شیمیایی محلول ژلهای (سل-ژل) برای تهیه پودر

کلمات کلیدی

, ساخت نانو پودر Pb(Zr0.52, Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEMو طیف سنجی رامان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010110,
author = {زلتی, امیر and حسینی, محمد and کمپانی, احمد and روح ا... تقوی مندی},
title = {ساخت نانو پودر Pb(Zr0.52,Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEMو طیف سنجی رامان},
booktitle = {نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ساخت نانو پودر Pb(Zr0.52;Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEMو طیف سنجی رامان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت نانو پودر Pb(Zr0.52,Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEMو طیف سنجی رامان
%A زلتی, امیر
%A حسینی, محمد
%A کمپانی, احمد
%A روح ا... تقوی مندی
%J نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
%D 2009

[Download]