چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , 2008-01-29

عنوان : ( ساخت و بر رسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک CdS به منظور استفاده در سلو لهای خورشیدی )

نویسندگان: فهیمه بافتی زاده بقال , احمد کمپانی , محمد حسینی , ناصر شاه طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساخت و بر رسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک CdS به منظور استفاده در سلو لهای خورشیدی

کلمات کلیدی

CdS. لایه نازک. اسپری پایرولیزز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010115,
author = {بافتی زاده بقال, فهیمه and کمپانی, احمد and حسینی, محمد and شاه طهماسبی, ناصر},
title = {ساخت و بر رسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک CdS به منظور استفاده در سلو لهای خورشیدی},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران},
year = {2008},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {CdS. لایه نازک. اسپری پایرولیزز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و بر رسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک CdS به منظور استفاده در سلو لهای خورشیدی
%A بافتی زاده بقال, فهیمه
%A کمپانی, احمد
%A حسینی, محمد
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
%D 2008

[Download]