دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( پایش فصلی علفهای هرز در دو مزرعه جو علوفه ای در مشهد )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , آسیه سیاه مرگویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایش فصلی علفهای هرز در دو مزرعه جو علوفه ای در مشهد

کلمات کلیدی

, علفهای هرز, توزیع مکانی, پایش فصلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010122,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and سیاه مرگویی, آسیه},
title = {پایش فصلی علفهای هرز در دو مزرعه جو علوفه ای در مشهد},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {علفهای هرز، توزیع مکانی، پایش فصلی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایش فصلی علفهای هرز در دو مزرعه جو علوفه ای در مشهد
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A سیاه مرگویی, آسیه
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]