دانشکده فنی دانشگاه تبریز, سال (2007-10)

عنوان : ( روشی برای ترسیم خطوط هم سرعت و تخمین دبی در کانالهای روباز )

نویسندگان: مجید رحیم پورمرادی , محمود فغفور مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010127,
author = {رحیم پورمرادی, مجید and فغفور مغربی, محمود},
title = {روشی برای ترسیم خطوط هم سرعت و تخمین دبی در کانالهای روباز},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تبریز},
year = {2007},
month = {October},
issn = {1029-8568},
keywords = {خطوط هم سرعت، تخمین دبی، کانالهای روباز، زبری غیر یکنواخت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روشی برای ترسیم خطوط هم سرعت و تخمین دبی در کانالهای روباز
%A رحیم پورمرادی, مجید
%A فغفور مغربی, محمود
%J دانشکده فنی دانشگاه تبریز
%@ 1029-8568
%D 2007

[Download]