علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2007-2)

عنوان : ( نقدی بر کاشت گیاه Atriplex canescens در ایران از دیدگاه بوم شناختی )

نویسندگان: غلامعلی حشمتی , کمال الدین ناصری , غلامعباس قنبریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی اثرات اکولوژیک کاشت گیاه آتریپلکس در مراتع کشور در طول بیش از 30 سال گذشته می پردازد.

کلمات کلیدی

, Atriplex canescens, بوته کاری, مراتع, سازگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010129,
author = {غلامعلی حشمتی and ناصری, کمال الدین and غلامعباس قنبریان},
title = {نقدی بر کاشت گیاه Atriplex canescens در ایران از دیدگاه بوم شناختی},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2007},
month = {February},
issn = {1028-3099},
keywords = {Atriplex canescens، بوته کاری، مراتع، سازگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی بر کاشت گیاه Atriplex canescens در ایران از دیدگاه بوم شناختی
%A غلامعلی حشمتی
%A ناصری, کمال الدین
%A غلامعباس قنبریان
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2007

[Download]