خلیج فارس و توان هسته ای صلح آمیز ج.ا.ایران , 2007-02-25

Title : ( خلیج فارس ؛ کانون سیاست آمریکا بر محور منع/ ضد اشاعه )

Authors: Asghar Keivan Hosseiny ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

سیاست آمریکا در ارتباط با خلیج فارس ، همواره با دغدغه های امنیتی خاصی همراه بوده است. در شرایط بعد از سپتامبر2001 و در پی اهمیت موضوع منع/ضد اشاعه در چارچوب سیاست امنیتی این دولت ، خلیج فارس نیز به یکی از مهمترین مخاطبان آن تبدیل شد.

Keywords

, خلیج فارس , منع/ضد اشاعه, آمریکا , محور شرارت , ایران هسته ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010138,
author = {Keivan Hosseiny, Asghar},
title = {خلیج فارس ؛ کانون سیاست آمریکا بر محور منع/ ضد اشاعه},
booktitle = {خلیج فارس و توان هسته ای صلح آمیز ج.ا.ایران},
year = {2007},
location = {اصفهان, IRAN},
keywords = {خلیج فارس ، منع/ضد اشاعه، آمریکا ، محور شرارت ، ایران هسته ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خلیج فارس ؛ کانون سیاست آمریکا بر محور منع/ ضد اشاعه
%A Keivan Hosseiny, Asghar
%J خلیج فارس و توان هسته ای صلح آمیز ج.ا.ایران
%D 2007

[Download]