سیزدهمین کنگره ملی برنج کشور , 2009-01-27

عنوان : ( کاربرد ریبوفلاوین به عنوان القاء کننده مقاومت در برنج )

نویسندگان: سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویتامینها از جمله مواد کم مصرف حیاتی برای زندگی .....

کلمات کلیدی

, ریبوفلاوین, برنج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010139,
author = {طریقی, سعید},
title = {کاربرد ریبوفلاوین به عنوان القاء کننده مقاومت در برنج},
booktitle = {سیزدهمین کنگره ملی برنج کشور},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {ریبوفلاوین، برنج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد ریبوفلاوین به عنوان القاء کننده مقاومت در برنج
%A طریقی, سعید
%J سیزدهمین کنگره ملی برنج کشور
%D 2009

[Download]