مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, سال (2006-8)

عنوان : ( روش تفریق طیفی چند باندی اصلاح شده برای بهبود صحبت )

نویسندگان: مهدی بکرانی , هادی صدوقی یزدی , مجتبی لطفی زاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش اصلاح شده تفریق طیفی چند باندی برای حذف نویز از سیگنال صحبت ارایه شده است. در این روش با تخمین آمارگان نویز غیرایستان، تخمینی از SNR برای سیگنال صحبت بدست می آید که در میانگین گیری وفقی از قابهای سیگنال صحبت بکار گرفته می شود. همچنین با استفاده از آن یک فاکتور فوق تفریق بدست می آید که سبب کاهش قابل توجه نویز موزیکال می شود. تنظیم پارامترهای الگوریتم نهایی بر اساس SNR بدست آمده انجام می شود؛ بطوری که الگوریتم نهایی دارای حداقل نویز موزیکال و اعوجاج در سیگنال صحبت است. نتایج حاصل از معیارهای ایتاکورا- سایتو،SNR سراسری و SNR قطعه ای نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی دارای سیگنال خروجی با کیفیت بهتری نسبت به دو الگوریتم تفریق طیفی چند باندی و نوع بهبود یافته آن می باشد.

کلمات کلیدی

, تفریق طیفی چند باندی , بهبود صحبت , نویز غیر ایستان , فاکتور فوق تفریق , نویز موزیکال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010169,
author = {مهدی بکرانی and صدوقی یزدی, هادی and مجتبی لطفی زاد},
title = {روش تفریق طیفی چند باندی اصلاح شده برای بهبود صحبت},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2006},
month = {August},
issn = {1682-3745},
keywords = {تفریق طیفی چند باندی ، بهبود صحبت ، نویز غیر ایستان ، فاکتور فوق تفریق ، نویز موزیکال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش تفریق طیفی چند باندی اصلاح شده برای بهبود صحبت
%A مهدی بکرانی
%A صدوقی یزدی, هادی
%A مجتبی لطفی زاد
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2006

[Download]