چهاردهمین کنفرانسسالانه مهندسی مکانیک , 2006-03-16

عنوان : ( بررسی عوامل بوجود آمدن خطا در محاسبه نرخ سوختن آزمایشگاهی )

نویسندگان: پدرام خزائی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله خطاهای مختلف تعیین نرخ سوختن با استفاده از نتایج آزمایشگاهی اندازه گیری فشار داخل سیلندر مورد بررسی قرلار می گیرد.

کلمات کلیدی

, خطا , نرخ سوختن , فشار داخل سیلندر, موتور احتراق داخلی, آزمایشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010182,
author = {خزائی, پدرام and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا},
title = {بررسی عوامل بوجود آمدن خطا در محاسبه نرخ سوختن آزمایشگاهی},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانسسالانه مهندسی مکانیک},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {خطا ، نرخ سوختن ، فشار داخل سیلندر، موتور احتراق داخلی، آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل بوجود آمدن خطا در محاسبه نرخ سوختن آزمایشگاهی
%A خزائی, پدرام
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%J چهاردهمین کنفرانسسالانه مهندسی مکانیک
%D 2006

[Download]