چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2000-07-14

عنوان : ( بررسی باکتریهای اپی فیت درختان پسته در مناطق عمده پسته کاری ایران )

نویسندگان: سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته یکی از محصولات عمده کشاورزی ایران از نظر.....

کلمات کلیدی

, پسته, باکتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010207,
author = {طریقی, سعید},
title = {بررسی باکتریهای اپی فیت درختان پسته در مناطق عمده پسته کاری ایران},
booktitle = {چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2000},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پسته، باکتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی باکتریهای اپی فیت درختان پسته در مناطق عمده پسته کاری ایران
%A طریقی, سعید
%J چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2000

[Download]