علوم انسانی-دانشگاه امام حسین(ع), دوره (16), شماره (73), سال (2009-3) , صفحات (37-60)

عنوان : ( بررسی واژه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ درسی در قرآن وحدیت )

نویسندگان: سیدجواد قندیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این نوشتار، خلاصه‌ای از یک پژوهش قرآنی و حدیثی می‌باشد. محقق با این نگرش که قرآن یک برنامه مدون برای تربیت انسان و سیره معصومین علیهم‌السلام تبیین کننده این برنامه می‌باشد، مبادرت به این مطالعه نموده است. مطالعه مبانی نظری انواع برنامه‌ریزی و از جمله برنامه‌ریزی تعلیم و تربیت به ویژه برنامه‌ریزی درسی نشانگر این امر است که در یک برنامه دو بخش مرتبط با یکدیگر قابل مطالعه هستند. مراحل یا گامهائی که در یک برنامه باید برداشته شوند؛ و اصول عملی مربوط به هر یک از مراحل که مبتنی بر مبانی فلسفی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی می‌باشند. مسلماً در یک برنامه تربیتی مدون که خالق متعال و اولین مربی انسان طراح آن است؛ مراحل طراحی و برنامه‌ریزی، با توجه به عناصر اساسی برنامه و اصول مربوطه، صورت پذیرفته است. در این مقاله سعی شده نمونه‌ای از آیات و روایاتی که مربوط به هر یک از مراحل برنامه‌ریزی تربیتی و درسی هستند؛ ارائه گردد. چهار عنصر اساسی یک برنامه درسی، هدف، محتوا و فعالیتهای یادگیری، روشهای سازماندهی و اجرائی و نهایتاً شیوه‌های ارزشیابی می‌باشند و در پایان پیشنهاداتی برای دست‌اندرکاران پژوهشهای قرآنی و روائی و مربیان ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, تعلیم و تربیت در قرآن و حدیث, قرآن و برنامه ریزی, یادگیری در قرآن و حدیث, ارزشیابی در تعلیم و تربیت اسلامی, برنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010209,
author = {قندیلی, سیدجواد},
title = {بررسی واژه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ درسی در قرآن وحدیت},
journal = {علوم انسانی-دانشگاه امام حسین(ع)},
year = {2009},
volume = {16},
number = {73},
month = {March},
issn = {3874-1735},
pages = {37--60},
numpages = {23},
keywords = {تعلیم و تربیت در قرآن و حدیث، قرآن و برنامه ریزی، یادگیری در قرآن و حدیث، ارزشیابی در تعلیم و تربیت اسلامی، برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی واژه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ درسی در قرآن وحدیت
%A قندیلی, سیدجواد
%J علوم انسانی-دانشگاه امام حسین(ع)
%@ 3874-1735
%D 2009

[Download]