اولین کنفرانس احتراق , 2005-05-15

عنوان : ( توسعه مدل احتراق مثلثی جهت شبیه سازی احتراق در موتور اشتعال جرقه ای )

نویسندگان: پدرام خزائی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله از یک مدل نرخ سوختن مثلثی توسعه داده شده برای تخمین نرخ حرارت آزاد شده در موتور استفاده می شود.

کلمات کلیدی

, مدل مثلثی, نرخ سوختن, زمان احتراق, تاخیر احتراق, ماکزیمم نرخ سوختن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010210,
author = {خزائی, پدرام and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا},
title = {توسعه مدل احتراق مثلثی جهت شبیه سازی احتراق در موتور اشتعال جرقه ای},
booktitle = {اولین کنفرانس احتراق},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل مثلثی، نرخ سوختن، زمان احتراق، تاخیر احتراق، ماکزیمم نرخ سوختن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه مدل احتراق مثلثی جهت شبیه سازی احتراق در موتور اشتعال جرقه ای
%A خزائی, پدرام
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%J اولین کنفرانس احتراق
%D 2005

[Download]