اولین کنگره بیوشیمی و بیوفیزیک ایران , 2001-01-16

عنوان : ( بررسی حضور پلاسمیدها در باکتریهای اپی فیت درختان پسته )

نویسندگان: سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حضور پلاسمیدها در باکتریهای اپی فیت درختان پسته.....

کلمات کلیدی

, پلاسمید, پسته, باکتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010211,
author = {طریقی, سعید},
title = {بررسی حضور پلاسمیدها در باکتریهای اپی فیت درختان پسته},
booktitle = {اولین کنگره بیوشیمی و بیوفیزیک ایران},
year = {2001},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلاسمید، پسته، باکتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی حضور پلاسمیدها در باکتریهای اپی فیت درختان پسته
%A طریقی, سعید
%J اولین کنگره بیوشیمی و بیوفیزیک ایران
%D 2001

[Download]