پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2006-02-21

عنوان : ( بررسی نقش بازتوانی جسمانی در درمان دردهای مزمن ناحیه کمری ستون مهره های دانشجویان ورزشکار دانشگاه دولتی تربیت بدنی روسیه )

نویسندگان: علی اکبر هاشمی جواهری , زهرا هاشمی جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منابع و تحقیقات بسیار زیادی نشان می دهد حدود 80% از افراد جامعه حتی برای یک بار هم که شده در طول زندگی خود درد ستون مهره ها را تجربه کرده اند.

کلمات کلیدی

, بازتوانی جسمانی , دردهای مزمن , ناحیه کمری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010215,
author = {هاشمی جواهری, علی اکبر and زهرا هاشمی جواهری},
title = {بررسی نقش بازتوانی جسمانی در درمان دردهای مزمن ناحیه کمری ستون مهره های دانشجویان ورزشکار دانشگاه دولتی تربیت بدنی روسیه},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازتوانی جسمانی - دردهای مزمن - ناحیه کمری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش بازتوانی جسمانی در درمان دردهای مزمن ناحیه کمری ستون مهره های دانشجویان ورزشکار دانشگاه دولتی تربیت بدنی روسیه
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A زهرا هاشمی جواهری
%J پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2006

[Download]