دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران , 2007-08-26

عنوان : ( زبان فارسی عاملی یکپارچگی و وحدت گونه های محلی زبان کردی )

نویسندگان: هیوا اسدپور , محمدرضا پهلوان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تأثیرات زبان فارسی معیار بر گونه های محلی کردی و برخورد این گونه ها با هم در استان آذربایجان غربی بررسی شده است. زبان کردی بخشی از خانواده زبانهای هند و اروپایی است. بیش از سی و پنج میلیون نفر به گویشهای متفاوت زبان کردی سخن می گویند گویش های زبان کردی به دسته های مختلفی تقسیم می شود.

کلمات کلیدی

, برخورد زبانها, وامگیری, زبان شناسی در زمانی, زبانشناسی هم زمانی, ساختار اجتماعی, زبان کردی, زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010220,
author = {هیوا اسدپور and پهلوان نژاد, محمدرضا},
title = {زبان فارسی عاملی یکپارچگی و وحدت گونه های محلی زبان کردی},
booktitle = {دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برخورد زبانها، وامگیری، زبان شناسی در زمانی، زبانشناسی هم زمانی، ساختار اجتماعی، زبان کردی، زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زبان فارسی عاملی یکپارچگی و وحدت گونه های محلی زبان کردی
%A هیوا اسدپور
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%J دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
%D 2007

[Download]