مطالعات ترجمه, سال (2007-12)

عنوان : ( الگوی ساختاری- نقشی برای سبک شناسی گفتمان انتقادی )

نویسندگان: غلام محمد فقیری , نادر جهانگیری , محمود فتوحی رودمعجنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا تعریف سبک، مشخصه سبکی و شیوه تشخیص آن بیان می گردد. همچنین رویکرد زبان شناسی ساختارگرایی، صورت گرایی، تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی به سبک شناسی معرفی می شود. نظریه انتقادی در نظریه و کارکرد با دیگر مکاتب زبانشناسی نیز مقایسه می شود. سپس انواع فرایندهای مادی، ذهنی، رابطه ای، وجودی، رفتاری و بیانی که در نقش اندیشگانی دستور نظام مند هلیدی آماده است با نمونه هایی از زبان فارسی ارائه می شود. هدف این مقاله معرفی الگوی ساختاری - نقشی برای سبک شناسی متن است که بتوان در نظریه انتقادی از آن استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, سبک, مشخصه سبکی, ساختارگرایی, صورت گرایی, تحلیل گفتمان, تحلیل گفتمان انتقادی, سبک شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010236,
author = {فقیری, غلام محمد and جهانگیری, نادر and فتوحی رودمعجنی, محمود},
title = {الگوی ساختاری- نقشی برای سبک شناسی گفتمان انتقادی},
journal = {مطالعات ترجمه},
year = {2007},
month = {December},
issn = {1735-0212},
keywords = {سبک، مشخصه سبکی، ساختارگرایی، صورت گرایی، تحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادی، سبک شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی ساختاری- نقشی برای سبک شناسی گفتمان انتقادی
%A فقیری, غلام محمد
%A جهانگیری, نادر
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%J مطالعات ترجمه
%@ 1735-0212
%D 2007

[Download]