دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18

Title : ( اثر تنش شوری بر رشد و تبادلات کازی گیاه چغندر قند )

Authors: ALI REZA DADKHAH ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر تنش شوری بر فاکتور هایی چون میزان تجمع ماده خشک، فتوسنتز، هدایت روزته ای، تنفس، مقدار کلروفیل در واحد سطح برگ و غلظت یون های سدیم و پتاسیم در گیاه چغندر قند انجام شد.

Keywords

, چغندر قند, تنش شوری, تجمع ماده خشک, فتوسنتز, هدایت روزنه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010246,
author = {DADKHAH, ALI REZA},
title = {اثر تنش شوری بر رشد و تبادلات کازی گیاه چغندر قند},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2008},
location = {IRAN},
keywords = {چغندر قند، تنش شوری، تجمع ماده خشک،فتوسنتز، هدایت روزنه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تنش شوری بر رشد و تبادلات کازی گیاه چغندر قند
%A DADKHAH, ALI REZA
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2008

[Download]