پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( محاسبه ضرایب کشسانی و تن دهی بلور پیزوالکتریک زینک سولفید با استفاده از نظریه اختلال تابع چگالی )

نویسندگان: بی بی ملیحه موسوی , محمد حسینی , احمد کمپانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه موسوم به نظریه اختلال تابع چگالی می تواند برای محاسبه خواص پاسخ فیزیکی بلورهای عایق

کلمات کلیدی

بلور پیزوالکتریک . نظریه اختلال تابع چگالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010247,
author = {موسوی, بی بی ملیحه and حسینی, محمد and کمپانی, احمد},
title = {محاسبه ضرایب کشسانی و تن دهی بلور پیزوالکتریک زینک سولفید با استفاده از نظریه اختلال تابع چگالی},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بلور پیزوالکتریک . نظریه اختلال تابع چگالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه ضرایب کشسانی و تن دهی بلور پیزوالکتریک زینک سولفید با استفاده از نظریه اختلال تابع چگالی
%A موسوی, بی بی ملیحه
%A حسینی, محمد
%A کمپانی, احمد
%J پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]