پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( ساخت و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی )

نویسندگان: فهیمه بافتی زاده بقال , احمد کمپانی , محمد حسینی , ناصر شاه طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لایه های نازک کادمیم سولفید به روش اسپری پایرولیزز تهیه شدند

کلمات کلیدی

کادمیم سولفید .لایه های نازک. سلولهای خورشیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010255,
author = {بافتی زاده بقال, فهیمه and کمپانی, احمد and حسینی, محمد and شاه طهماسبی, ناصر},
title = {ساخت و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کادمیم سولفید .لایه های نازک. سلولهای خورشیدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی
%A بافتی زاده بقال, فهیمه
%A کمپانی, احمد
%A حسینی, محمد
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]